Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

MATEMATYCZNYM SZLAKIEM PO MASŁOWIE – poznajemy budżet Gminy Masłów

2017-10-25 15:54:18, komentarzy: 0

Uczniowie klasy 5a szkoły Podstawowej wyruszyli na kolejny etap „Matematycznego szlaku po Masłowie” realizując projekt w ramach ogólnopolskiego programu mPotęga. Tym razem udali się do Urzędu Gminy Masłów, by dowiedzieć się jak najwięcej o budżecie naszej miejscowości.  Zostali bardzo ciepło przywitani przez 2 najważniejsze osoby związane z finansami gminy – wójtem i skarbnikiem. Pan Wójt, Tomasz Lato, przedstawił piątoklasistom podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem budżetu. Zwrócił uwagę na główne źródła pozyskiwania środków finansowych i na konieczność racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Bardzo wymowną okazała się analogia do domowego budżetu każdej rodziny. Następnie uczestnicy projektu wysłuchali Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Kumór. Dowiedzieli się przede wszystkim jak wielki jest budżet Gminy Masłów i jakie są główne pozycje w jego strukturze oraz w jaki sposób przebiega procedura jego powstawania i uchwalania. Uczniowie zostali poinformowani, że opracowując plan wydatkowania środków finansowych trzeba zmierzyć się z wirtualną bestią, czyli wysoce profesjonalnym programem komputerowym do tworzenia budżetu dla jednostek  samorządu terytorialnego o nazwie BeSTi@. Pani Skarbnik z zaangażowaniem opowiadała o swojej pracy i roli, jaką odgrywa matematyka w jej życiu.

Uchwała budżetowa na rok 2017, opublikowana na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego, stała się podstawą do matematycznych rozważań dla uczestników projektu. Pracując w grupach rozwiązywali zadania związane z wielkościami zawartymi we wspomnianym dokumencie. Uczniowie wykorzystywali kody QR do odnajdywania ukrytych danych, zestawiali je z innymi, obliczali brakujące kwoty. Najwięcej uwagi poświęcono nakładom na oświatę w gminie i dla większości uczniów liczby, którymi się posługiwali były dużym zaskoczeniem. Nie zabrakło również gier i zabaw utrwalających kompetencje matematyczne w poznanym zakresie.

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz