Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

ZAPROJEKTUJ LOGO SZKOŁY!

2018-11-08 18:14:10, komentarzy: 0

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie do udziału w szkolnym konkursie na LOGO SZKOŁY.

Czekamy na projekty czytelne i oryginalne, oddające specyfikę szkoły. Prace można składać do dnia 21 grudnia 2018 roku.

Szczegóły w regulaminie:


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie

 

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla

                  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.

            2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,

                 reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych.

3. Konkurs trwa od 30.10.2018 r. do 21.12.2018r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły: dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-III SP, klas IV-VIII SP oraz gimnazjaliści.
 2.  Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu

 indywidualnie.

 1. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi

 w regulaminie.

 1. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw

 autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków

 konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2.  Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej lub korzystając                  z programów komputerowych.
 3.  Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A 4 lub A5 należy przedstawić znak – logo.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

-  być czytelne i łatwe do zapamiętania,

-  być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

-  wzbudzać pozytywne emocje,

- składać się :

· tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Prace należy składać podając: imię i nazwisko, klasę, płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.

 

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 21.12.2018r.  w sekretariacie szkoły.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4.  Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

       Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1)       zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2)       oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3)       czytelność i funkcjonalność projektu,

4)       estetyka wykonania projektu.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1.  W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę

 konkursu.

 1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 


« powrót

Dodaj nowy komentarz