Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do udziału w konkursie fotograficznym „Dokarmianie ptaków zimą”.

2021-02-03 19:08:28, komentarzy: 0

Regulamin konkursu fotograficznego „Dokarmianie ptaków zimą”.

I Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
– kształtowanie postaw proekologicznych,
– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą.


II Uczestnicy konkursu
Konkurs „Dokarmianie ptaków zimą’’ adresowany jest do uczniów klas 4-8  szkoły podstawowej.


III  Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@szkolamaslow.pl
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 fotografię.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
– dane personalne uczestnika (imię i nazwisko, klasa)
– adres e-mail,
– tytuł fotografii.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 1 marca 2021 r.

5. Wszelkie zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:

- posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

VI Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

5. Przewidziane atrakcyjne nagrody.

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu..
7. Prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi dnia 21.03.2021 r.  na stronie internetowej szkoły

IV. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

3. Osoby odpowiedzialne:

 

Koordynator konkursu – nauczyciel biologii Mariola Sztandera

« powrót

Dodaj nowy komentarz