Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Uczniowie naszej Szkoły odwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej.

2019-03-17 21:47:01, komentarzy: 0

W dniu 26 lutego 2019r. uczniowie klasy ósmej, pod opieką swojej wychowawczyni pani Aliny Kundera-Chutko i nauczyciela historii pana Czesława Kieszkowskiego, zwiedzali Stare Więzienie Kieleckie, które powstało w XIX wieku na Wzgórzu Zamkowym (obecnie ulica Zamkowa). Nadmieńmy, że Kieleckie Więzienie było jednym z dwunastu więzień działających na polecenie władz Królestwa Kongresowego, które mieściło się w budynkach należących wcześniej do Kościoła katolickiego – w Kielcach były to upaństwowione dobra biskupów krakowskich. Uczniowie poznali pokrótce historię Starego Więzienia Kieleckiego.

            Naszym celem było zwiedzenie ekspozycji, która została poświęcona Tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Wielu z nich było więźniami Kieleckiego Więzienia. Z przygotowanych prezentacji multimedialnych, które opracowali pracownicy muzeum, można poznać sylwetki polskich bohaterów narodowych.

            Schodząc autentycznymi schodami do piwnic więzienia uczniowie zwiedzili karcery. To tu w latach 1939-45 najpierw gestapo, a później w latach 1945-56 komunistyczny aparat przemocy torturami wymuszali na Polakach przyznanie się do działalności konspiracyjnej. Takim namacalnym dowodem współpracy okupantów Polski: III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR, jest dokument, który zachował się w archiwum kancelarii więzienia kieleckiego – księga więzionych. W tej samej księgi, co prowadzili Niemcy, skorzystała nowa władza w Polsce, która utrwaliła się dzięki Armii Czerwonej. Uczniowie mogli zapoznać się z niektórymi sylwetkami bohaterów podziemia niepodległościowego z lat 1939-1956, którzy związani są z naszym regionem.

            Po obejrzeniu wystawy poświęconej Żołnierzom Niezłomnym uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do www.ompio.pl

            Na naszej szkolnej gazetce „Polskie drogi niepodległości” znalazły się krótkie informacje o Żołnierzach Wyklętych: Stanisław Grabda, Franciszek Jaskulski, Zygmunt Kwas, Karol Łoniewski, Ludwik Machalski, Roman Mojecki, Eugenia Prauss, Aleksander Życiński.

Było ich wielu – my przedstawiamy tylko niektórych z nich.


 

« powrót

Dodaj nowy komentarz