Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Stypendia szkolne

2017-09-04 10:38:56, komentarzy: 0

Informujemy, że w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów  można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych (bez oddziału przedszkolnego), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Masłów.

 

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2017 roku.  

Adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86, 26-001 Masłów (pok. nr 32) 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są na stronie Centrum: http://www.szoo.maslow.pl/

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz