Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Stypendia dla najzdolniejszych

2017-04-04 20:30:21, komentarzy: 0

Projekt - „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego” jest realizowany ze środków RPO WŚ 2014-2020.        

            Celem Programu jest udzielenie pomocy osobom, którym niekorzystna sytuacja materialna, geograficzna lub zdrowotna utrudnia  rozwój edukacyjny. 
Przypominamy, że projekt ten skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali wysoką średnią ocen na świadectwie szkolnym oraz bardzo dobrze zdali sprawdzian bądź egzamin zamykający kolejny etap edukacyjny. Zgodnie z regulaminem dodatkowe punkty przyznawane są laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych. Szczególnie premiowane są osiągnięcia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

            Komisja stypendialna, po ocenieniu wniosków, wybrała 200 stypendystów. Miło nam poinformować, że w grupie najzdolniejszej młodzieży znalazły się: uczennice klasy IIIA Klaudia Błaszczyk i Diana Samiczak oraz uczeń klasy IA Jacek Jarosz. Wśród stypendystów jest również ubiegłoroczny absolwent naszej szkoły Karol Stefanowski.

           Mamy nadzieję, że środki z Kapitału Ludzkiego pomogą wychowankom w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Powodzenia! 

« powrót

Dodaj nowy komentarz