Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas na rok szkolny 2021/2022

2021-02-03 19:09:45, komentarzy: 0
 1. Przedstawiamy informacje o zasadach rekrutacji oraz terminach obowiązujących w tym roku, w postępowaniu rekrutacyjnym. Pierwszymi ważnymi czynnościami są:

  - w dniach do 12 lutego 2021 roku - złożenie przez rodziców do szkoły pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (wzór deklaracji) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia rodziców kandydata pierwszej klasy szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie danej szkoły (wzór zgłoszenia).

  Uczniowie Ci będą przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego. Po ustaleniu liczby wolnych miejsc w szkołach rozpocznie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z poza obwodu do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

  Rekrutacja kolejnych osób na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym oraz do I klasy szkoły podstawowej rozpocznie się od 24 lutego 2021 roku. 

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych określony został Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2021 roku - link do w/w harmonogramu 

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas szkoły podstawowej określony został Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2021r. - link do w/w harmonogramu

  Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych, skala punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów określone:

  - na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe;

  - na drugim etapie określono:

  a/ do oddziałów przedszkolnych - Uchwała Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - link

  b/ do I klas szkoły podstawowej - Uchwała Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłó z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentó niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - link

   

  WZORY DRUKÓW przyjęte Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2021r.:

   

  1. Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  2. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  3. Wzór zgłoszenia kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej
  4. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
  5. Oświadczenie wielodzietność
  6. Oświadczenie zatrudniene
  7. Oświadczenie zameldowanie
« powrót

Dodaj nowy komentarz