Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas na rok szkolny 2020/2021.

2020-02-05 09:14:51, komentarzy: 0

Informujemy o zasadach rekrutacji oraz terminach obowiązujących w tym roku, w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Pierwszymi ważnymi czynnościami są:

- w dniach 10-18 lutego 2020 roku - złożenie przez rodziców do szkoły pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (deklaracja), oraz

- w dniach 10–19 lutego 2020 roku - złożenie pisemnego zgłoszenia rodziców kandydata pierwszej klasy szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.  

 

Uczniowie ci będą przyjęci bez postepowania rekrutacyjnego. Po ustaleniu pozostałej liczby wolnych miejsc w szkołach rozpocznie się rekrutacja nowych dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z poza obwodu do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Właściwa rekrutacja rozpocznie się:

- od 20 lutego 2020 roku do oddziałów przedszkolnych,

- od 24 lutego 2020 do pierwszych klas szkoły podstawowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych określony został Zarządzeniami nr 15 i 16 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2020 roku:

 

Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych, skala punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów określone:

- na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe;

- na drugim etapie określone:

 

a/ do oddziałów przedszkolnych - Uchwałą Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

b/ do I klas szkoły podstawowejUchwałą Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

WZORY DRUKÓW przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2020r. dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie Gminy Masłów po linkiem https://www.maslow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=65&dzialy=65&akcja=artykul&artykul=2602

  1. Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  2. Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  3. Wzór zgłoszenia do I klasy szkoły podstawowej (z obwodu)
  4. Wzór wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej
« powrót

Dodaj nowy komentarz