Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas na rok szkolny 2019/2020

2019-02-01 20:14:24, komentarzy: 0

Informujemy o zasadach rekrutacji obowiązujących w tym roku. Kryteria naboru zostały określone uchwałami Rady Gminy Masłów. Wójt Gminy Masłów w dniu 29 stycznia 2019 roku określił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz jednolite wzory druków na rok szkolny 2019/2020.  

Pierwszymi ważnymi czynnościami są:

- w dniach 1-13 lutego 2019 roku - złożenie przez rodziców do szkoły pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (wzór deklaracji), oraz

- w dniach 4 – 8 lutego 2019 roku - złożenie pisemnego zgłoszenia rodziców kandydata pierwszej klasy szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie danej szkoły (wzór zgłoszenia).  

Uczniowie ci będą przyjęci bez postepowania rekrutacyjnego. Po ustaleniu pozostałej liczby wolnych miejsc w szkołach rozpocznie się rekrutacja nowych dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z poza obwodu do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych określony został Zarządzeniami nr 7 i 8 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2019 roku:

Zarządzenie  nr 07/2019 – Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Masłów                                                                        

Zarządzenia nr 08/2019   – harmonogram postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas szkół podstawowych gminy Masłów

Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych, skala punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów określone:

- na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe;

- na drugim etapie określone:

a/ do oddziałów przedszkolnych - Uchwałą Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

b/ do I klas szkoły podstawowej – Uchwałą Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

WZORY DRUKÓW przyjęte Zarządzeniem nr 09/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2019r.:

  1. Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  2. Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  3. Wzór zgłoszenia do I klasy szkoły podstawowej (z obwodu)
  4. Wzór wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej
« powrót

Dodaj nowy komentarz