Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości - program realizowany w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

2018-10-10 19:32:08, komentarzy: 0

23 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Masłowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą, reprezentowaną przez p. Wójta Tomasza Lato, a Stowarzyszeniem Vis Legis, reprezentowanym przez p. prezesa Rafała Jarząbka. Zgodnie z zawartą umową uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie uczestniczą w lekcjach wychowawczo-profilaktycznych, które finansowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

10 października 2018 roku na terenie naszej szkoły odbyły się następujące zajęcia warsztatowe:

- w klasach IIIA i IIIB Gimnazjum „Moje życie, moja odpowiedzialność – o konieczności przestrzegania porządku prawnego bez względu na wiek”.

- w klasach VA i VC „Wolontariat, to mnie wciąga – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez kreowanie zachowań prospołecznych”.

Spotkania przeprowadzili Kuratorzy Sądowi p. Katarzyna Bugaj oraz p. Adam Jończyk.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz