Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna Masłów Has a Word!

2019-09-02 22:27:02, komentarzy: 0

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie będzie realizowała projekt, w którym głównym działaniem będzie wyjazd 20 pracowników szkoły na zagraniczne szkolenia językowe oraz metodyczno-językowe. Aby zwiększyć różnorodność kulturową w projekcie, szkolenia te odbywać się będą w aż 5 krajach: na Cyprze, na Malcie, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Irlandii i 11 lokalizacjach. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy potrzeb szkoły jako placówki, nauczycieli i uczniów, zostały sformułowane cztery cele projektu:

 

  • Promowanie różnorodności, świadomości międzykulturowej i tolerancji,

  • Podniesienie poziomu umiejętności językowych naszych pracowników,

  • Wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej szkoły,

  • Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i wyposażenie nauczycieli w kompetencje, które pomogą zaktywizować i zmotywować naszych uczniów.

 

 

Podczas uczestnictwa w mobilnościach, uczestnicy będą nie tylko zdobywać nową wiedzę i umiejętności podczas samych kursów – duże znaczenie będzie miał także cały kontekst mobilności. Po pierwsze, istotne będzie ich uczestniczenie w kulturze miejsca przebywania. Po drugie, uczyć się będą także przez obserwację metod stosowanych przez prowadzących. Po trzecie, będą mieć okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.

Ponadto, nowe kompetencje zyskają także dzięki przygotowaniom do mobilności oraz działaniom upowszechniającym, które będą bardzo rozbudowane. Warto dodać, że w naszym projekcie szczególną wagę przyłożyliśmy do zaplanowania odpowiednich procedur ewaluacyjnych oraz procedur monitorowania przebiegu projektu. Większy poziom umiejętności językowych pracowników naszej szkoły w znaczący sposób wpłynie na rozwój strategiczny naszej placówki w przyszłości. Dzięki nowo zdobytym kompetencjom z języka angielskiego, nauczyciele przedmiotowi będą mogli swobodnie korzystać z platformy e-Twinning, tym samym dając możliwość brania udziału w międzynarodowych projektach większemu odsetkowi naszych wychowanków. Po drugie, kompetencje językowe nauczycieli przedmiotowców będą na tyle duże, że zaczniemy planować w naszej szkole wprowadzanie stosowania CLIL. Po trzecie, pracownicy szkoły, którzy będą brali udział w projekcie, będą profesjonalnie przygotowani do realizowania kolejnych projektów międzynarodowych (na przykład job shadowing czy też wymiany młodzieży). Szczególną wartością dodaną projektu, jaką włączymy do planu rozwoju naszej placówki będzie stworzenie sieci kontaktów z innymi nauczycielami z krajów Unii Europejskiej. Kontakty te zostaną przez nas wykorzystane podczas planowania kolejnych projektów (na przykład wymian międzynarodowych czy projektów wykorzystujących platformę e-Twinning).

 

Uczestnicy projektu będą dla uczniów (i nauczycieli niebiorących udziału w projekcie) swoistymi wzorami otwartości, autorytetami do naśladowania. Również nowo zdobyte kompetencje w zakresie zarządzania projektem zdobyte podczas naszego projektu zostaną wykorzystane do bardziej efektywnego zarządzania naszą placówką oraz innymi przyszłymi projektami. Projekt ,,Masłów ma słowo!” doda nam kompetencji zarządczych (w zakresie ewaluacji, monitorowania, prawidłowego planowania oraz tworzenia i dotrzymywania procedur) i pomoże zmierzyć się nam z kolejnymi planowanymi przez nas projektami – a w planie strategicznym rozwoju naszej szkoły przewidujemy takie ambitne projekty jak przykładowo wyjazdy nauczycieli typu job shadowing, teaching assignment abroad oraz wymiany młodzieży. Nadrzędną długoterminnową korzyścią z realizacji projektu będzie bez wątpienia dorównanie placówkom w większych ośrodkach niż nasz w oferowanym poziomie nauczania – sprawienie, że nasza placówka będzie miała europejski poziom. Nasza szkoła wreszcie będzie mogła, jak głosi tytuł naszego projektu ,,mieć słowo” - zarówno w rozumieniu dosłownym (zwiększenia kompetencji językowych nauczycieli i uczniów), jak i metaforycznym – zwiększeniu naszego wpływu w lokalnej społeczności i zwiększeniu wymiaru międzynarodowego.

« powrót

Dodaj nowy komentarz