Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Program profilaktyki zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW

2017-11-11 21:37:57, komentarzy: 0

9 i 10 listopada 2017 roku gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie uczestniczyli w zajęciach, które na terenie Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” w Ciekotach zorganizowała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Masłowie.

Celem głównym programu „Archipelag skarbów” jest podniesienie kompetencji młodzieży w zakresie zachowań asertywnych oraz wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości). Problematyka zajęć dotyczyła następujących obszarów tematycznych:

1. Profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych – ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków.

2. Wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność - wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie postaw i działań, które zwiększają szanse na przeżywcie prawdziwej i trwałej miłości oraz przeciwdziałanie skutkom seksualizacji młodzieży.

3. Profilaktyka przemocy – ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie agresji fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym.

Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w warsztatach, w czasie zajęć stali się poszukiwaczami skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych marzeń i pasji. Mieli okazję zaprezentować wszystkim uczestnikom programu własną, będącą podsumowaniem zajęć twórczość – wiersze, plakaty, piosenki, prezentacje komputerowe.

Elementami programu były również spotkanie szkoleniowe z rodzicami oraz nauczycielami, które w naszej placówce poprowadził pan Albin Wróblewski – jeden z trenerów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II.

« powrót

Dodaj nowy komentarz