Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Pomoc materialna dla uczniów

2020-08-31 14:52:35, komentarzy: 0

Bezpłatne posiłki na stołówce szkolnej:

 

Przypominamy Państwu o możliwości ubiegania się o pomoc w pokryciu kosztów gorącego posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku przysługuje rodzinom, w których dochód netto za miesiąc poprzedni od dnia złożenia wniosku w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty: 792,00 zł.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie (ul. Jana Pawła II 5), szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem: (41) 311-08-70.

 

Stypendia szkole:

Informujemy, że rodzice uczniów szkół podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych) i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Masłów mogą wnioskować o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021.Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi maksymalnie 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski można składać w  Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów w Woli Kopcowej, ul. Świętokrzyska 86, 26-001 Masłów (pok. nr 32), w terminie: od 1 do 15 września 2020 r.

 

Zasiłki szkolne:

Przypominamy, że rodzice ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, maja prawo do wnioskowania o przyznanie zasiłku szkolnego. O tę formę pomocy należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

Szczegółowe informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych oraz druki wniosków  znajdują się na stronie:

 

http://www.cuw.maslow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=118&strona=1&sub=125

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz