Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Pomoc materialna

2018-08-13 14:05:46, komentarzy: 0

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie, na wniosek rodziców, mogą zostać objęci następującymi formami pomocy materialnej:

  1. Dożywianie - zakup dla dziecka posiłku wydawanego na stołówce szkolnej: wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy w Masłowie (bądź w innym Ośrodku mieszczącym się w rejonie zamieszkania dziecka).  Ten rodzaj pomocy przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 771,00 zł.
  2. Stypendia szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Gminy - wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów w terminie od 01.09.2018 roku do 15.09.2018 roku.
    Szczegółowe informacje oraz wzory druków znajdują się na stronie cuw@maslow.pl

  3. Zasiłek szkolny - pomoc może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Szczegółowe informacje oraz wzory druków znajdują się na stronie cuw@maslow.pl

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz