Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Konkurs Fotograficzny „Matematyczne inspiracje przyrodą” w ramach ogólnopolskiego programu mPotęga

2019-10-14 22:38:53, komentarzy: 0

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie, zwana dalej organizatorem.
 2. Temat konkursu: Matematyczne inspiracje przyrodą.
 3. Celem konkursu jest:

       - rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych,

       - inspirowanie do dostrzegania pojęć matematycznych w naturze,

       - kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec przyrody,

       - popularyzacja fotografii wśród uczniów,

       - prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

II. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 15 października do 31 października 2019 roku.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  klas I -VII szkoły podstawowej z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VII.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez przekazanie organizatorowi zdjęć.
 4. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej – np. na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym bądź e-mailem.
 5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty II.8 i IV.1 regulaminu, oraz zapewnia, że:

a)       posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

b)      nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

 1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia.
 2. Prace konkursowe należy przekazać  w terminie do 31 października na nośniku, lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@szkolamaslow.pl
 3. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Prace podlegać będą ocenie w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria pierwsza: klasy I-III oraz kategoria druga: klasy IV –VII.
 3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.
 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 5. Dla autorów najlepszych prac są przewidziane nagrody.

IV. Postanowienia końcowe 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 3. Osoby odpowiedzialne:

Koordynator konkursu - pani Beata Szczodrak,

nauczyciel plastyki – pani Alina Kundera-Chutko.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz