Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU OBCYM

2018-11-29 20:46:49, komentarzy: 0

TERMIN KONKURSU: 19 grudnia 2018 r. godz. 10.00

MIEJSCE KONKURSU: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie

 

CELE KONKURSU

 

1. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób, budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowań tym językiem.

2. Poszukiwanie nowych możliwości edukacji (doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dzieckiem zdolnym).

3. Rozwijanie umiejętności językowych (utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową itp.).

4. Stworzenie dzieciom możliwości szlachetnego współzawodnictwa (realizacja marzeń i ambicji).

5. Integracja dzieci i nauczycieli szkół w Masłowie.

6. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień (przezwyciężenie stresu, umiejętność zachowania się na scenie, budzenie wiary we własne siły i talent).

7. Promocja nowych talentów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Każda szkoła może zgłosić do trzech podmiotów wykonawczych w każdej kategorii.

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

3. Dopuszcza się udział osób towarzyszących (grupy taneczne, chórki),

4. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostarczony na adres szkoły lub przesłany mailem (ilonak99@interia.pl) do dnia 12 grudnia.

5. Kategorie wiekowe:  klasy IV- VIII  klasy III Gimnazjum

6. Uczestnicy wykonują 1 dowolnie wybrany utwór zgodnie z założeniami konkursu.

7. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.

8. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną.

9. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla zdobywców 1-3 miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

11. Zgłoszenie jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie zdjęć lub nagrań na stronie internetowej szkoły.

 

KRYTERIA OCENY

 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu, tj. nauczyciele uczący języka z danej szkoły,

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: muzykalność i warunki głosowe wykonawców, poprawność językową, wartość artystyczną prezentacji, wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ (stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp.). Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktów regulaminu ze względu na zdarzenia losowe. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Odpowiedzialne za organizację:

p. Kamila Jaśkowska p. Ilona Kmiecik p. Joanna Krawczyk p. Izabella Ryszkowska p. Ewa Stachura

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA PASTORAŁKĘ LUB KOLĘDĘ W JĘZYKU OBCYM

 

 

 

Nazwa i adres szkoły zgłaszającej:

 

 

 

 

 

 

Nazwiska i imiona członków zespołu/solistów :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny

Telefon kontaktowy opiekuna

Adres mailowy opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data:

…...........................................

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

Załącznik nr 2

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka …………………………………………………...   przez Szkołę Podstawową im.  Jana Pawła II w Masłowie, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej.
Miejscowość, data                                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna

………………………………….                                                               ……………………………………….

   

« powrót

Dodaj nowy komentarz