Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Masłów

2018-01-29 20:23:20, komentarzy: 0

 

Rodzaj czynności

1 Termin

Termin postępowania

uzupełniającego

1.

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej (7 dni przed rekrutacją)

od 5 do 9 lutego 2018

(przed feriami zimowymi)

 

2.

Uzgodnienie z organem prowadzącym przewidywanej liczby wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych

do 23 lutego 2018

 

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego do 9 marca 2018

(po feriach rozpoczęcie rekrutacji)

od 7 do 9 maja 2018

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 upo

od 12 do 13 marca 2018

od 1.0 do 11 maja 2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26 marca 2018

24 maja 2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27 marca do 4 kwietnia 2018

od 25 do 30 maja 2018

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 kwietnia 2018

01 czerwca 2018

 

Rodzic może uruchomić postępowanie odwoławcze zgodnie z terminami ustawowymi. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły, placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie powinno się zakończyć do końca sierpnia.

« powrót

Dodaj nowy komentarz