Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Masłów

2018-01-29 20:17:16, komentarzy: 0

Lp

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Zgłoszenie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie

od 5 do 9 lutego 2018

(przed feriami zimowymi)

 

2.

Weryfikacja z organem prowadzącym przewidywanej liczby wolnych miejsc

do 23 lutego 2018

-

3.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego do 9 marca 2018

(po feriach rozpoczęcie rekrutacji)

od 7 do 9 maja 2018

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u po

od 12 do 13 marca 2018

od 10 do 11 maja 2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2018

24 maja 2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27 marca do 4 kwietnia 2018

od 25 do 30 maja 2018

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 kwietnia 2018

01 czerwca 2018

Rodzic może uruchomić postępowanie odwoławcze zgodnie z terminami ustawowymi. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły, placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie powinno się zakończyć do końca sierpnia.

« powrót

Dodaj nowy komentarz