Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Bieżące informacje dotyczące znoszenia ograniczeń związanych z pandemią.

2020-05-19 14:28:14, komentarzy: 0

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, zastaną uruchomione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III. W pierwszej kolejności z w/w zajęć będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zostały opracowane zasady dotyczące organizacji opieki, a także Instrukcja postępowania na wypadek zakażenia SARS-COV-2 oraz organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemii w kraju. Instrukcja została poddana ocenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach i została przez niego pozytywnie zaopiniowana.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w placówce, wynikającą z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom, bardzo prosimy Państwa o rozważenie decyzji o posłaniu dziecka do szkoły czy przedszkola. Decyzja ta powinna przede wszystkim wynikać z konieczności podjęcia pracy przez rodziców.

Zgodnie z wprowadzonym 13 maja 2020 roku kalendarzem zmian, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, stopniowo zostanie również uruchomiona praca szkoły w następującym zakresie:

- od 18 maja br. istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu realizacji zajęć rewalidacyjnych.

- od 25 maja br. uczniowie klas VIII mają możliwość konsultacji na terenie szkoły w szczególności z przedmiotów, z których od 16-18 czerwca będą zdawać egzamin.

- od 1 czerwca br. konsultacje będą mieli możliwość również pozostali uczniowie. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów i warunków szkoły.

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz