Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Akcja edukacyjno-społeczna „Zapal znicz pamięci”

2019-10-29 20:45:05, komentarzy: 0

Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat zachęca Polaków do refleksji nad historią w ramach prowadzonych przez siebie akcji edukacyjno-społecznych.

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, IPN zwracając się do wszystkich uczestników akcji „Zapal Znicz Pamięci”, zaapelował o zapalenie choćby jednego symbolicznego znicza w miejscach, w których dokonywano zbrodni ludobójstwa na Polakach. Przypomnienie tych faktów historycznych z okresu okupacji Polski, poprzez zbiorową pamięć, jest naszym moralnym obowiązkiem wobec tych, którzy tworzyli społeczność II RP i utraciły życie w wyniku terroru. Organizatorzy akcji edukacyjnej zachęcają do odwiedzenia miejsc okupacyjnego terroru, które położone są w najbliższym naszym sąsiedztwie.

            Tegoroczna akcja edukacyjno-społeczna stawia akcent, aby zwrócić uwagę na ludność Polski, która w 1939 roku zamieszkiwała ziemie II RP, a które siłą zostały wcielone do III Rzeszy Niemieckiej. Pod adresem mojaniepodległa.pl można znaleźć m.in. zapowiedzi i relacje z organizowanych przez IPN wydarzeń: wystaw, wykładów, warsztatów edukacyjnych, projekcji filmowych czy debat historycznych. Przypomnijmy, że Niemcy w czasie wojny przeprowadzili liczne akcje, które były wymierzone przeciwko narowowi polskiemu. Wspomnijmy tylko dwie akcje: Akcję „inteligencja” – skierowana przeciwko polskiej elicie na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy oraz „Akcję AB” – nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną przeprowadzoną na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wszystkie niemieckie akty ludobójstwa były dokładnie zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny, czego dowodem są słowa Adolfa Hitlera wypowiedziane na naradzie dowódców w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow: „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem (…) Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni”.

Ta zachęta wodza III Rzeszy, skierowana do żołnierzy niemieckich, przyniosła patriotom polskim śmierć, która była niejednokrotnie poprzedzona torturami.  Na terenie naszej gminy są miejsca, które świadczą o okrucieństwie niemieckiego okupanta. Jedno z tych miejsc – wieś Dąbrowa - zostało upamiętnione pomnikiem, na którym pod krzyżem znajduje się Biały Orzeł i napis „Pomnik został poświęcony członkom Organizacji Orła Białego: Michałowi Cetnerowi i Witoldowi Wolskiemu rozstrzelanym 6 stycznia 1940 roku u stóp Białej Góry oraz ok.81 ofiarom terroru okupanta niemieckiego zamordowanym w latach 1939-1942 w tym miejscu”.

            Harcerze z naszej szkoły dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Masłowie zadbali o estetykę otoczenia wspomnianego pomnika i zapalili znicze pamięci:

„Chwała Bohaterom Narodu Polskiego”.

Opracował nauczyciel historii Czesław Kieszkowski

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz