Plan zajęć w formacie pdf

Godziny lekcyjne

1. 7.30 - 8.15 przerwa 10 min
2. 8.25 - 9.10 przerwa 10 min.
3. 9.20 - 10.05 przerwa 10 min.
4. 10.15 - 11.00 przerwa 15 min.
5. 11.15 - 12.00 przerwa 15 min.
6. 12.15 - 13.00 przerwa 5 min.
7. 13.05 - 13.50 przerwa 5 min.
8. 13.55 - 14.40 przerwa 5 min.
9. 14.45 - 15.30