Hymn szkoły

Hymn Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pieśń o Janie Pawle II
Ta biała postać, cząstka historii tej Polskiej ziemi.
Tu się urodził tu swą ojczyznę miał.
Tu się nauczył miłować Boga, przyrodę i ludzi,
a potem służąc całe im życie dał.
Ref. O Janie Pawle wielki nasz Patronie
Twoją mądrością chce żyć każdy z nas
Bądź przewodnikiem na tych drogach życia,
do domu Ojca zaprowadzisz nas.
Tak wiele razy pielgrzymowałeś do swej Ojczyzny,
także w Masłowie stanąłeś pośród nas.
Mądre twe słowa, które mówiłeś jak wicher i burza.
Matka twa Ziemia oczekiwała cię.
Ref. O Janie Pawle wielki nasz Patronie
Twoją mądrością chce żyć każdy z nas
Bądź przewodnikiem na tych drogach życia,
do domu Ojca zaprowadzisz nas.