DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w Masłowie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

PZO FIZYKA

PZO BIOLOGIA

PZO GEOGRAFIA GIMNAZJUM

PZO GEOGRAFIA SP

PZO MATEMATYKA

PZO PRZYRODA

PZO HISTORIA WOS

PZO WOS

PZO CHEMIA

PZO JĘZYKI OBCE

PZO JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM

PZO JĘZYK POLSKI SP

PZO INFORMATYKA

PZO ZAJĘCIA TECHNICZNE

PZO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PZO MUZYKA

PZO PLASTYKA

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM

ZSADY OCENIANIA KLAS 1-3

RELIGIA 1-3 SP

POLITYKA OCHRONY DZIECI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY

STRATEGIA UZALEŻNIENIA

STRATEGIA DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

PROCEDURY TERRORYZM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM